Petitsioon Ukraina teatrikultuuri kaitseks

Edastame Ukraina teatrikogukonna palvekirja.

Ukraina Teatriliidu petitsioon Ukraina teatrikultuuri kaitseks 

Vene agressorid on juba mõnda aega sihilikult ja süstemaatiliselt hävitanud Ukraina teatrikultuuri. Pärast Krimmi annekteerimist ja range kontrolli kehtestamist Donbassi mõnedes osades 2014. aastal sulgesid agressorid Ukraina teatrid Simferopolis, Donetskis ja Makijivkas ning lammutasid Ukraina-Saksa ooperilavastuse “Lendav hollandlane” unikaalse lavakujunduse Donbassi ooperiteatris. Sajad erinevate teatrivaldkondade inimesed koondati, kellest paljud on pidanud lahkuma oma hävitatud kodudest. 

Kui Venemaa agressioon Ukraina vastu muutus 24. veebruaril ulatuslikuks sõjaliseks rünnakuks, jõudis teatrikultuuri hävitamine uude, veel kohutavamasse faasi. Vene lennukilt heidetud pooletonnine pomm lõhkus Mariupoli draamateatri maatasa. Mõni päev hiljem röövisid Vene sõdurid Mariupoli lähedal asuvas okupeeritud Hersonis Mõkola Kuliši nimelise Hersoni teatri kunstilise juhi ja rahvusvahelise teatrifestivali Melpomene Tavrii presidendi Oleksandr Knõha. Nüüd jahivad nad Ukraina lavastajaid Serhi Pavliuki ja Viktor Havrõljuki, seades samas linnade valimatu pommitamisega ohtu paljude teiste teatritegelaste elud ning teatrite olemasolu Nižõnis, Sjevjerodonetskis, Sumõs, Harkivis ja Tšernihivis. Pealinna Kiievi ja selle naabruses asuva Irpini pommitamine on juba tapnud näitlejad Artem Datsõšõni, Pavlo Li ja Oksana Švetsi. 

Sajandeid Vene teatrile võimsaks DOONORIKS olnud Ukraina teatrikultuuri – kui meenutada vaid Mõkola Gogoli, Aleksandr Tairovi või Ivan Kozlovski nimesid – ähvardab agressor hävitada. Ja Vene teatritegelased kas vaikivad või toetavad avalikult sõda Ukraina vastu. Vene teatrikogukonna säärane seisukoht paljastab tema tõelise suhtumise kultuuri ning inimkonna ellujäämiseks üliolulistesse kõrgetesse humanistlikesse väärtustesse.  

On oluline mõista, et need, kes oma tegevusetusega toetavad Putini režiimi, vastutavad Ukraina teatrikultuuri hävitamise eest, ja nende vaikimine on tegelikult sõjapropagandat täiendav viis.  

Seepärast pöördub Ukraina teatrirahvas rahvusvaheliste organisatsioonide ja liitude poole, et kaitsta oma riigi teatrit purustamise ja lõpliku hävingu eest järgmiste meetmete abil:

  • peatada koostöö Vene teatritegelastega, kes ei ole avalikult hukka mõistnud Venemaa sõda Ukraina vastu;
  • arvata nad välja rahvusvaheliste festivalide, konkursside ja/või projektide nimekirjadest;
  • piirata kuni täieliku esinemiskeeluni Venemaa teatrite etendusi ja ringreise kõikides kohtades.

Petition in Defence of Ukraine’s Theatrical Culture 

Russian aggressors have been deliberately and systematically killing Ukraine’s theatrical culture for some time. Having annexed Crimea and taken effective control in parts of Donbas in 2014, they shut down Ukrainian theatres in Simferopol, Donetsk and Makiivka and dismantled the unique design of the Ukrainian-German opera production The Flying Dutchman (Der fliegende Holländer) at the Donbas Opera. Hundreds of people with various theatrical specializations were made redundant, many of them needing to leave their broken homes. 

When on February 24 the Russian aggression against Ukraine turned into an all-out military assault, the destruction of theatrical culture entered a new, ever more horrid phase. The super-heavy bomb that was dropped from a Russian plane plainly extinguishes the drama theatre in Mariupol. A few days later, near the occupied city of Kherson, Russian soldiers abduct Oleksandr Knyha, the artistic director of the Mykola Kulish Kherson Theatre and President of the International Theatre Festival Melpomene of Tavria. Now they are hunting down Ukrainian directors Serhiy Pavliuk and Viktor Havryliuk, while endangering, through indiscriminate shelling of cities, the lives of many other theatrical figures and the very existence of theatres in Nizhyn, Sievierodonetsk, Sumy, Kharkiv and Chernihiv. The shelling of the capital Kyiv and a nearby town of Irpin have already killed actors Artem Datsyshyn, Pavlo Li and Oksana Shvets. 

Ukraine’s theatrical culture, which for centuries has served a powerful DONOR to the Russian theatre—if one just recalls the names of Mykola Gogol, Aleksandr Tairov or Ivan Kozlovsky—is under threat of being destroyed by the aggressor. And Russian theatrical figures are either keeping silent or openly supporting the war against Ukraine. This position of the Russian theatrical community reveals its true attitude to culture, to the high humanistic values so crucial for the mankind’s survival. 

It is important to understand that those responsible for the destruction of Ukrainian theatrical culture are those who support the Putin regime through their inaction, and that their silence is in effect an additional way to wage the war propaganda. 

That is why Ukraine’s theatrical community is calling on international theatre organizations and associations to help defend the country’s theatre from destruction and annihilation by: 

  • Suspending cooperation with Russian theatrical figures who have not publicly expressed their condemnation of the Russian war against Ukraine;
  • Excluding them from the list of participants in international festivals, contests and/or projects;
  • Limiting, up to a total ban, performances and tours of Russian theatres at all venues.