SA Rakvere Teatrimaja kuulutab välja konkursi loomingulise juhi ametikohale

Loomingulise juhi ülesannete hulka kuuluvad muu hulgas teatri loomingulise tegevuse kavandamine ja koordineerimine, repertuaari koostamine ja elluviimine, loomingulise meeskonna valimine ja juhtimine,

näitetrupi arengu ja rakendatuse jälgimine, teatri loomenõukogu töö juhtimine.

Kandideerijalt eeldame:
 • varasemat töökogemust professionaalses teatris;
 • kultuuri- ja teatrielu ning (näite-) kirjanduse head tundmist;
 • humanitaaralast kõrgharidust;
 • avatud silmaringi;
 • väga head suhtlemisoskust ja enesekehtestamisvõimet;
 • kõrgel tasemel kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust eesti keeles ning võõrkeelte oskust;
 • algatus- ja analüüsivõimet.

Ametikohale kandideerijal palume esitada:
 • avaldus konkursil osalemiseks;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • kirjalik visioon Rakvere Teatri loomingulisest arengust 2017-2020.

Tähtajad:
 • Avalduste laekumise tähtaeg on 31. jaanuar 2017.
 • Avaldused saata digiallkirjastatult e-aadressil: rakvereteater@rakvereteater.ee või allkirjastatult ümbrikus Rakvere Teater Kreutzwaldi 2a, 44314 Rakvere, märksõnaga LOOMINGULISE JUHI KONKURSS.
 • Tööle asumine kokkuleppel juuli kuni august 2017.
 • Intervjuud vestlusvooru pääsenud kandidaatidega toimuvad veebruaris 2017 Rakveres.
Täiendav info: rakvereteater@rakvereteater.ee või +372 32 95451