Selgunud on kostümeerijate kutseeksami tulemused

29. aprilliil 2024 toimus kostümeerijate kutseeksam.

Hindamiskomisjon koosseisus Kadri Varblane (esimees), Klarika Verliin, Ester Kasenurm, Liina Unt ja Taivo Pahmann otsustas anda taotlejaile järgmised kutsetasemed:

  1. Ülle Kogerman — juhtivkostümeerija, tase 6
  2. Eva Kõiv — vanemkostümeerija, tase 5
  3. Katariina Talts — kostümeerija, tase 4
  4. Kaidi Mikk— kostümeerija, tase 4
  5. Maris Plado — juhtivkostümeerija, tase 6
  6. Lilii Luusepp — vanemkostümeerija, tase 5
  7. Mairit Paluvee — juhtivkostümeerija, tase 6