Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon on välja töötanud patsiendiseaduse eelnõu

Olulisemad valdkonnad, mida seadus korrastab, on patsiendi teavitamine ja patsiendi nõusolek uuringu või raviprotseduuride tegemiseks. Inimene peab saama ise otsustada, kas lasta sekkuda oma tervisesse või sellest loobuda. Patsiendi kaasamine kliinilisse õppetöösse saab eelnõu kohaselt toimuda üksnes patsiendi nõusolekul. Eelnõuga pannakse paika ka patsiendi kohustus vastata tervishoiuteenuste osutamisega seotud küsimustele ja pidada kinni ravijuhisest. Seadus püüab luua paremad eeldused arsti ja patsiendi dialoogiks, et see põhineks teineteisemõistmisel ja usaldusel. On ju arst ja patsient väljas sama asja eest.