Taasasutatakse Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus

2. juunil kell 12.00 toimub Eesti Teatriliidus üldkoosolek, kus võetakse vastu Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse põhikiri, kinnitatakse teatriti ühenduse usaldusisikud, valitakse juhatus ja pannakse paika ühenduse tööplaan.Vaata ka vajalikke dokumente:

1. Teatri tehniliste töötajate põhikirja projekt, kinnitamiseks 02. juuni üldkoosolekul.

2. Teatri tehniliste töötajate kollektiivleping, allkirjastatud kolmepoolselt: Eesti Etendusasutuste Liidu (juhatuse esimees Raivo Põldmaa), Teatri tehniliste töötajate ühenduse (Sirli Bergström) ja Eesti Teatriliidu (esimees Ain Lutsepp) vahel 06.11.2012.

3. Kutse üldkoosolekule. Taaskäivitatava ühenduse eesmärgid.


Kõik huvilised on oodatud!