TALO arvamus Riigikogu õiguskomisjoni poolt algatatud kollektiivlepinguseaduse protsessi kohta

Eelnõuga soovitakse anda tööandjatele võimalus ühepoolselt ja ilma põhjendamata lõpetada tähtajatuks muutunud kollektiivlepingud. Selline meetod  töötab vastu riigi kohustusele aidata kaasa tulemuslikele kollektiivläbirääkimistele ning on vastuolus Euroopa Sotsiaalhartast tulenevate kohustustega.

TALO pöördumine Riigikogu ja selle õiguskomisjoni poole kirjaga, kus teeb ettepaneku eelnõu menetlemine lõpetada.

Tööandjate Keskliit on samuti teinud pöördumise Eesti Vabariigi Presidendile.
Riigikogu stenogrammi antud eelnõu arutelust kommenteerib TALO esimees Ago Tuuling: "Järjekordne tõestus, et sotsiaalpartnerlus ja sellele tuginev kodanikuühiskond on meil vaid fiktsioon. See, kuidas Riigikogu õiguskomisjon toimis ja jätkuvalt toimib - on mõistetamatu.
Nii TALO kui EAKL esitasid oma analüüsid, arvamused ja ettepanekud Riigikogule, VV presidendi kantseleile - nimetatud Seaduseeelnõu menetlusest välja arvata, kuid tulemusteta.

Täna kell 14.00 kohtuvad Harri Taliga ja Ago Tuuling peamistriga.
Teemaks sotsiaalpartnerlus, kollektiivsed töösuhted, kaasamise hea tava etc.
Kindlasti tõstatame negatiivse näitena ka Kollektiivlepingu seaduse menetluse. Kahjuks ei ole see eelnõu aga ainuke, kus neist, keda teema kõnetab, üle astutakse."