TALO ettepanek liikmeskonna töötasu tõusu kohta 2017. aastal

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO taotleb:
  • liikmeskonda kuuluvate kõrghariduse ja kõrgema kutsekvalifikatsiooniga või kõrgharidusnõudega võrdsustatud spetsiifiliste eriteadmistega kultuuritöötaja töötasu alammääraks 942€ alates 2017. aastast.
  • liikmeskonda kuuluvatele kultuuritöötajatele ja huvihariduse või -tegevusega seotud töötajatele üldist palgatõusu 10%, et tagada asutuste teenuste kvaliteet ja konkurentsivõime tööturul. 
TALO taotlused põhinevad kultuuriministeeriumi ettepanekutel 2017. aasta riigieelarvesse.Läbirääkimistel arvestatakse ka „Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava 2016–2019“, „Eesti kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“, „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ ja  „Noortevaldkonna arengukava 2014–2020“ põhimõtetega.

TALO läbirääkimiste delegatsioon esindab Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu, Eesti Teatriliidu, Eesti Treenerite Ühenduse, Televisiooni Loometöötajate Ametiliidu, Raadio ja Televisiooni Tehniliste Töötajate Ametiliidu, Eesti Ajakirjanike Liidu ning Eesti Muusika-, Kunsti- ja Kunstidekoolide Töötajate Ametiliidu liikmeid. 

Eesti Teatriliit