TALO toetab 25. oktoobril toimuvat õpetajate streiki

Eesti Õpetajate Liit

Eesti Haridustöötajate Liit

 

Toetame Teie  nõuet õiglase  ja konkurentsivõimelise töötasu kehtestamiseks.

Jagame ühist muret kompetentsi ja head tööd väärtustava  töötasupoliitika puudumise pärast riigis. Sõltumata sellest, kas tööandjaks on riik, omavalitsus, avalik- või eraõiguslik  institutsioon.

Madal töötasu kahandab inimeste enesehinnanguid, sunnib elamisväärse  töötasu nimel jätma õpitud ameti, halvimal juhul leidma äraelamiseks tööd väljaspoolt Eestit. Me oleme nüüd kõik selle liikumise tunnistajad.

Pöördume riigikogu ja valitsuse poole – võtke ükskord  vastutus  ja püüdke lahendada konkreetsete otsuste kaudu pikaaegne ebaõiglus õpetajate töö madalaks hindamisel.

Näidake üles eelkõige vastutustunnet enda ja oma ametiaja vastu - hinnake haritud  ja kultuurseid teovõimelisi  ühiskonnaliikmeid.

 

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO

Tallinn, 24. oktoober 2011