Teade teatrijuhtidele, teatrite tehnilistele töötajatele (lavameistritele, lavastusala juhtidele, teatrikunstnikele), näitlejaile, lavastajaile, teatriõppureile jt.

29. veebruaril 2011 kiitis Tööinspektsioon heaks Teatriliidu poolt koostatud juhendi "Lavaliste esinemiste ohutuse tagamine esituspaikades" ja lisas selle tööohutusjuhendite hulka. Dokument kohustab teatreid järgima selles väljatoodud ohutusnõudeid. Juhendi on koostanud Jaan Mikkel, kes mai alguses toimuval seminaril ka juhendi kohta täpsustavaid selgitusi jagab. Juhendi on üleval nii Tööinspektsiooni kodulehel, kui ka siin.

Seminarile registreerimiseks saatke kiri teatriliit@teatriliit.ee
Seminarile soovitame kindlasti tulla teatrijuhtidel ja teatrite tehniliste meeskondade liikmetel, kuid seminar on avatud kõigile huvitatuile.