Teadmiseks ühingutele, liitudele, asutustele ja ühendustele

18.05.2020 võttis Riigikogu vastu tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel), mille olulisemad märksõnad on järgmised:

  • kõigi juriidiliste isikute majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on 2020. aastal 31. oktoober,
  • organi koosolekul saab isik osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil koosolekul füüsiliselt kohal olemata.

President kuulutas seaduse muudatuse välja 21.05.2020, Riigi Teatajas ilmus see 23.05.2020 ja muudatus jõustus 24.05.2020.

Loe muudetud seadust siit ja selgitusi siit.