Teatriliidu seminar

Päevakorras:

1. Teatri tehniliste töötajate kollektiivlepingu tutvustamine. Kommenteerib Hendrik Kaljujärv, üks lepingu koostajatest. 

Lepinguga saab tutvuda siin


2. Töö- ja puhkeaja kasutamise regulatsioon töölepinguseaduses, kollektiivlepingutes ja teatrite töökorralduse reeglites – rikkumised nende rakendamisel.  Haldi Ojamaa, Teatriliidu jurist. 

Tutvu materjaliga "Töö- ja puhkeaeg".

Registreerimine: teatriliit@teatriliit.ee 

Lisateave: priidu.adlas@linnateater.ee; s.bergstrom@linnateater.ee