Etenduskunstide tugiteenuste kutseala kutse andja avaliku konkursi võitjaks kuulutati Eesti Teatriliit

Koosolek otsustas kinnitada Eesti Teatriliit etenduskunstide tugiteenuste kutseala (v.a jumestaja ja grimeerija kutsed) kutsete kutse andjaks ja esitada riiklikku kutseregistrisse kandmiseks tähtajaga 19.11.2019 järgmiste kutsete osas:      
    
Dekoraator – butafoor, tase 6        
kunstnik – dekoraator, tase 7    
 
II 
Lavamees, tase 3         
lavameister, tase 4       
juhtiv lavameister, tase 5    
 
III
Valgustaja, tase 4      
valguskujundaja, tase 6       
valgusmeister, tase 6 

Uued kutsestandardid on leitavad siit.
 
Kutse andmise erapooletuse tagamiseks on moodustatud Eesti Teatriliidu kutsekomisjon  koosseisus: 

Tööandjate esindajad 
 • Raivo Põldmaa  - Tallinna Linnateatri direktor, Eesti Etendusasutuste Liidu esimees   
 • Taivo Pahmann - Rahvusooper Estonia tehnikadirektor    
 • Toivo Kaev - Eesti Draamateatri lavastusteenistuse juht     
 • Ene-Liis Semper -  NO99 kunstiline juht, lavastaja    
 • Roland Leesment - Endla tehniline direktor    
 • Joonas Tartu – SA NUKU juht    

Töötajate esindajad  
 • Anton Kulagin - Rahvusooper Estonia pealavameistri asetäitja. Valgustaja ja lavameistri kutsestandardite  koostaja. Sooritanud valguskunstniku ja  lavameistri kõrgema taseme kutseeksamid. Tehniliste Töötajate Ühenduse liige.   
 • Tauno Makke - Eesti Draamateatri heli- ja videoala juhataja, Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse juhatuse aseesimees.   
 • Liina Unt – Endla teatri peakunstnik. Kutsestandardite koostaja, mitme kutseeksami komisjoni liige, olnud  õppejõuks ja koordinaatoriks Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonnas. Töötanud vabakutselise teatrikunstnikuna pea kõigis Eesti teatrites, tunneb erinevate teatrite lavatehnilisi võimalusi, lavatehnika ning tehniliste töötajate erialalist taset.   
 • Margus Vaigur - Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse juhatuse liige. Valguskujunduse spetsialist ja valguskunstnik, kutsestandardite koostaja, eksamikomisjonide liige.  
 • Maret Kukkur  - Eesti Lavastuskunstnike Liidu esinaine. Kutsestandardite koostaja. Eksamikomisjonide liige. Teatri tehniliste töötajate kollektiivlepingu üks koostajatest.  
 • Pille Jänes   – kutse-eksamikomisjonide liige, vabakutseline teatrikunstnik. 
 • Peeter Raudsepp – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli juhataja, lavastaja, Eesti Teatriliidu juhatuse liige. EMTA lavakunstikooli juhataja ning Eesti Teatriliidu juhatuse liikmena peab oluliseks tehniliste töötajate kvalifikatsiooni tõstmist, nende töötasu vastavusse viimist kõrgharidusega näitlejate, lavastajate jt esitajate töötasu miinimumnõuetega. 
  
Koolitajate esindajad  
 • Eve Komissarov - TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti visuaaltehnoloogia programmijuht ja Ugala  teatri  kunstnik-dekoraator.   
 • Lilja Blumenfeld - Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia osakonna juhataja,  vabakutseline lavastuskunstnik, kutseeksami komisjonide liige.    
 • Elen Lotman - TLÜ Balti Filmi- ja Meediakooli filmikunsti õppejõud, operaator. Peab oluliseks erialaste baasoskuste ühtlustamist  teatri – ja filmivaldkonna vahel. 
 
Kutsekoja esindaja 
 • Kersti Rodes - Eesti Kutsekoja kommunikatsioonijuht

Muud osapooled  
 • Andres Pung - EV Haridus- ja teadusministeerumi esindaja, SA Innove (üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja)  juhatuse liige.  
 • Riina Viiding - Eesti Teatriliidu vastutav sekretär    
 • Rein Neimar - Teatri Tehniliste Töötajate liidu asutaja, Teatriliidu kutsekomisjoni esimees aastatel 2005-2013 

Vajadusel nimetab kutsekomisjon hindamiskomisjonid, kes hindavad kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele.  
 
Kutseomistamise eesmärk: 
 • lavatehniliste erialade baasoskuste ühtlustamine etenduskunstide tugiteenuste kutsete kompetentsusnõuete täitmise kaudu; 
 • ametinimetuste ühtlustamine; 
 • kõrgetasemelise lavatehnika tundmaõppimine; 
 • kokkulepped tööandjatega õiglase, motiveeriva töötasukorralduse kehtestamiseks; professionaalselt kompetentne ja õiglase palga kaudu motiveeritud tehniline töötaja, kes on võrdne ning usaldatav partner näitlejaile, lavastajaile ja tööandjaile.