Teatripäeva läkitus 2012

Olgu teie looming haarav ja originaalne. Sügav, puudutav, mõtlemapanev ja eriline. Aidaku see meil lahti mõtestada inimeseks olemise tähendust ja juhtigu teie elunägemust avali süda ning hooliv pilk. Olgu teil jõudu võita kõik karid, millega paljud teist kindlasti on sunnitud silmitsi seisma, nagu ebaõnn, tsensuur, vaesus ja nihilism. 


Olgu teid õnnistatud ande ja nõudlikkusega, et avada meile peksleva inimsüdame saladust kogu tema keerukuses. Juhtigu teid aukartus ja uudishimu, et sellest saaks teie elutöö. Ning õnnestugu parimail teist, sest ainult parimail teie hulgast – ja neilgi vaid harukordseil hetkil – õnnestub sõnastada vastus sellele kõige peamisele küsimusele: „kuidas me elame?“. Õnnelikku teekonda!
(Tõlkinud Anu Lamp)