Ilmunud on raamat "ENSV Teatriühingu Lavakunsti Stuudio 1961-1971 Tallinnas"


"Aastaks 1957 oli Eestis taastatud kõrgem näitlejakoolitus Tallinna Riiklikus Konservatooriumis loodud lavakunstikateedris (praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool), mille juhatajaks sai Voldemar Panso. Vajadus uue erialase haridusega näitlejapõlvkonna järele oli aga suurem kui ühe kõrgkooli koolitusmaht seda võimaldas. See asjaolu lõi soodsa pinnase teatrite juurde loodud stuudiote tekkeks, mis olid ellu kutsutud tagamaks noorte näitlejate järelkasvu, pidades silmas iga üksiku teatri hetkevajadust. Olulisemad olid aastatel  1961–1971 Tartus Vanemuise (lõpetas 4 lendu) ja Tallinnas Draamateatri (lõpetas 3 lendu) juures tegutsenud Eesti NSV Teatriühingu stuudiod." (Monika Larini eessõnast raamatule).

Koostajad Anne-Reet Margiste ja Anne Tuuling. Toimetaja Ene Paaver. Kujundaja Mari Kaljuste. Küljendaja Ulvi Lahesalu. Fotod Eesti Teatri-ja Muusikamuuseumist, Eesti Draamateatrist, Ugala teatrist, Eesti Riigiarhiivist ja erakogudest.

Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas.    

Väljaandja Eesti Teatriliit.

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.