Üleskutse toetada haridustöötajate nõudmisi

TOETUS HARIDUSTÖÖTAJATE TÖÖTASU NÕUDMISTELE.
EESTI TEATRILIIDU JUHATUSE OTSUS 16. 02. 2012

Eesti Teatriliit Teenistujate Ametiliidu TALO koosseisus on pidanud kogu
iseseisvusaja jooksul oma liikmete nimel palgaläbirääkimisi Vabariigi Valitsusega.
Aastate jooksul läbirääkimistel antud lubadused tõsta haritlaste töötasu vähemalt

Eesti keskmise töötasuni ei ole andnud tulemusi.
Majandussurutise algusaastail pidurdunud palgatõus (8 % aastas) lubati kokkuleppe
kohaselt kriisi taandudes taastada. Sellest lubadusest pole vaatamata majandusseisu
paranemisele (eelmise aasta majanduskasv oli 8 %) kinni peetud. Samal ajal on kiire
inflatsioon, mis väljendub eelkõige toiduainete hindade ja elamiskulude kasvus, viimase viie aastaga reaalpalka vähendanud vähemalt viiendiku võrra. Lähiaastatel inflatsioon (energia ja toiduainete kallinemine ) väga suure tõnäosusega jätkub samas tempos.

Ministeeriumid on oma haldusalas riigi eelarveraha taotlejad ja riik tööandjana
eraldab poliitiliste otsustele toetudes tegevustoetuse kaudu palgafondi nii kohalikule
omavalitsusele pedagoogide töötasudeks, kui ka kultuuriministeeriumi haldusalas
olevatele riigiasutustele, riiklikele ja riigi poolt asutatud sihtasutustele.

Kutsume valitsust tegema poliitilisi otsuseid, mis mitte ainult ei võimaldaks
haridustöötajatel jätkata töötamist oma erialal, vaid mis taastaksid ka usalduse.
Jõupoliitika kahjustab valitsuse usaldusväärsust.
Kaasaegsete euroopalike ühiskondade areng rajaneb sotsiaaldialoogile, usaldusele
ja koostööle.

Eesti Vabariigi Põhiseaduse preambul sätestab, et Eesti riigi kõrgeim mõte ja
eesmärk on selle rahva kultuuri kestmine ja selle tuleviku kindlustamine. Toetame
haridustöötajate töötasu nõudmisi.