Ballett sajandivanuses „Estonias“

Raamatu koostajad Aime Leis ja Ülle Ulla on ise kaasa teinud ja kaasa elanud suurema osa selles raamatus kajastuvast Estonia balleti ajaloost.

Toimetanud Reet Neimar

Kujundanud Kersti Tormis

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

© Eesti Teatriliit, 2006