Jüri Järvet

Narr ja Kuningas. Stseene ühest näitlejasaatusest

Üks neljast eesti näitlejast, kes omal ajal jõudnud auväärse tiitlini "Nõukogude Liidu rahvakunstnik", kandes paljudele hoopis tundmatut nime Georgi Kuznetsov, teismeeas sai temast Jüri

Järvet.

Raamat Jüri Järvetist kujunes teatriloolase Reet Neimari elutööks, millesse ta süüvis aastakümneid, saatuse kiuste seda kunagi lõpetamata. 2004. aastal, neli aastat enne surma, andis ta kogutud materjalid üle Pille-Riin Purjele. Olulise osa moodustavad ka Jüri Järveti enda kirjapandud arutlused ja märkmed.

Autorid Reet Neimar ja Pille-Riin Purje
Toimetanud Ene Paaver

Kujundanud Mari Kaljuste

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

© Eesti Teatriliit, 2009