Lavakooliraamat. 2

12 intervjuud Lavakunstikooli õpetajatega

See on 2-osalise koguteose 2. köide. Idee teha Lavakunstikooli 50. sünnipäeva puhul just niisugusel printsiibil koostatud intervjuuraamat on pärit tolleaegselt koolijuhatajalt Ingo Normetilt. Põhimõtteliselt on see järg 2001. aastal valminud Lavastajaraamatule – ka seal oli vestluste aluseks üks ühine

küsimustik, millele erinevad inimesed on vastanud erinevalt.

Küsimused püüdsid puudutada teatrikooli töist, sisulist poolt, mitte sedavõrd muud elu, juhtumeid ja traditsioone selles põnevas majas. Vastajate valik ja järjestus on tehtud ajatelge silmas pidades, et tekiks läbilõige viiekümnest tööaastast, sellest, mis lavakoolis olnud alatine ja katkematu, ning

sellest, mis siin mitme põlvkonna jooksul muutunud on.

Raamatus on intervjuud järgmiste inimestega: Laine Mägi, Peeter Tammearu, Anne Türnpu, Elmo Nüganen, Hendrik Toompere, Kärt Tomingas, Jaanus Rohumaa, Katri Aaslav-Tepandi, Indrek Sammul, Peeter Raudsepp, Tiit Ojasoo, Mart Koldits.

Koostanud [ja intervjuud] Kalju Orro
Toimetanud Reet Neimar ja Piret Kruuspere
Järelsõna Lea Tormis

Kujundanud Kersti Tormis

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.

© Eesti Teatriliit, 2010